Học viện báo chí tuyên truyền

Cập nhập tin tức Học viện báo chí tuyên truyền

‘Nhiều phóng viên trẻ, nhiệt huyết nhưng vốn sống hạn chế’

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chỉ ra nhiều hạn chế của cán bộ, phóng viên báo chí, xuất bản và nhu cầu cấp bách của việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này.

Đang cập nhật dữ liệu !