hoc vien

Cập nhập tin tức hoc vien

Trình Thủ tướng Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của PTIT

Bộ TT&TT đã trình Đề án Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) giai đoạn 2016-2018 lên Thủ tướng và dự kiến sẽ sớm được Thủ tướng phê duyệt.

Đang cập nhật dữ liệu !