Hội sách trực tuyến

Cập nhập tin tức Hội sách trực tuyến

Lần đầu tiên Hội sách trực tuyến quốc gia tổ chức trên nền tảng Cloud

Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, lần đầu tiên Hội sách quốc gia được thực hiện theo hình thức trực tuyến và triển khai hoàn toàn trên nền tảng điện toán đám mây.

Đang cập nhật dữ liệu !