hội thánh đức chúa trời

Cập nhập tin tức hội thánh đức chúa trời

Bộ trưởng TT&TT: Cần đấu tranh với hành vi vi phạm của ‘Hội thánh đức chúa trời’

Bộ trưởng TT&TT yêu cầu các cơ quan báo chí lên tiếng, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của “Hội thánh đức chúa trời”.

Đang cập nhật dữ liệu !