hộp đen

Cập nhập tin tức hộp đen

Tại sao "hộp đen" của máy bay không màu đen, mà lại có màu cam?

Hộp đen máy bay, nghe qua thì tưởng màu đen, nhưng thực chất thiết bị này lại có màu cam!

Đang cập nhật dữ liệu !