HOSE

Cập nhập tin tức HOSE

Sàn HOSE sẽ nâng cấp bằng hệ thống của Việt Nam hay Hàn Quốc?

Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra trong bối cảnh cả 2 dự án nâng cấp sàn HOSE của Việt Nam và Hàn Quốc đều đang trong quá trình thử nghiệm trước khi đi đến quyết định triển khai. 

 

Đang cập nhật dữ liệu !