hoverbike

Cập nhập tin tức hoverbike

Công ty sản xuất súng AK-47 chuyển sang nghiên cứu xe bay

Xe bay thực chất là một chiếc hoverbike. Rất có thể nó sẽ trở thành phương tiện cá nhân phổ biến trong tương lai.

Đang cập nhật dữ liệu !