HTC-ITC

Cập nhập tin tức HTC-ITC

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cổ phần HTC Viễn Thông Quốc Tế ra mắt nền tảng Sun Cloud

Ông Nguyễn Hoàng Dương Phó Chủ tịch HTC-ITC cho biết, ngoài dịch vụ truyền dẫn, HTC-ITC hướng đến mục tiêu mỗi gia đình Việt sẽ dùng 1 dịch vụ của công ty.

Đang cập nhật dữ liệu !