huy chương vàng

Cập nhập tin tức huy chương vàng

Không được tung lên mạng hình ảnh thiếu chuẩn mực

Các tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu không được phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân và thực hiện các hành vi trái với giá trị, chuẩn mực đạo đức trên mạng.

Đang cập nhật dữ liệu !