Huy “Dubai”

Cập nhập tin tức Huy “Dubai”

Đại gia số 1 làng game: Donate đến 2000$ cho The Queen Team

Trước là Misthy, giờ cả Bắp Ohsusu, Emmy và Umi Trang. Có vẻ những cô nàng The Queen team khá có duyên với các đại gia chịu chơi.

Đang cập nhật dữ liệu !