huyết hậu

Cập nhập tin tức huyết hậu

Huyết Hậu Lana'thel đầy ma mị

Lana'thel là thủ lĩnh của tộc San'layn - 1 nhánh của huyết yêu được trường sinh dưới trướng của Lich King.

Đang cập nhật dữ liệu !