huỳnh quang

Cập nhập tin tức huỳnh quang

Giới khoa học chế tạo thành công vật thể huỳnh quang rắn sáng đến mức không thể tin nổi

Phát minh này chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều ứng dụng mới trong tương lai cho các công nghệ cần đến ánh sáng huỳnh quang.

Đang cập nhật dữ liệu !