IAEA

Cập nhập tin tức IAEA

Việt Nam tham dự khoá họp 60 Đại hội đồng IAEA

Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham gia Khóa họp lần thứ 60 Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại thủ đô Vienna (nước Áo) Viên, Cộng hòa Áo.

Đang cập nhật dữ liệu !