IBM Việt Nam

Cập nhập tin tức IBM Việt Nam

IBM Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Tập đoàn IBM vừa công bố chính thức bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng Giám đốc của IBM Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !