Internet của vạn vật

Cập nhập tin tức Internet của vạn vật

VN có thể vượt các nước nhờ IoT

Nếu biết tận dụng và đi đúng hướng, Việt Nam không những bắt kịp mà còn có thể vượt qua nhiều nước nhờ Internet của vạn vật, một xu hướng được dự đoán có thể "đẻ" ra nguồn doanh thu hàng ngàn tỷ USD chỉ sau 5 năm nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !