Internet

Giải pháp nào khi cáp biển liên tục gặp sự cố khiến người dùng than trời khi vào Internet?
ICTnews - Các nhà mạng cho rằng, sự cố cáp quang biển xảy ra liên tục trong thời gian gần đây là việc bất khả kháng, nhưng Việt Nam cần xây dựng nhiều tuyến cáp biển mới có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet cung cấp cho khách hàng.
lên đầu trang