• Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ TT&TT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020 

ictnews
Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020.

Ứng dụng CNTT làm đẩy nhanh công tác CCHC tại các Bộ ngành và địa phương.

Căn cứ Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ, ngành, địa phương) có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm; Bộ TT&TT có nhiệm vụ tổng hợp việc thực hiện và xây dựng báo cáo hàng năm...

Theo đó, căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm căn cứ Kế hoạch 5 năm của mình, xây dựng Kế hoạch hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ hướng dẫn, tổng hợp.

Để tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước, duy trì hoạt động hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm và đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đồng bộ, phù hợp với định hướng chung của Quốc gia, kế thừa các kết quả đã đạt được, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020. Nội dung cơ bản của văn bản hướng dẫn dựa trên kết quả ứng dụng CNTT năm 2019, tình hình ứng dụng CNTT năm 2019 tại các Bộ, ngành, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và gần đây là Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

PV

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Cải cách Chính phủ điện tử Trung Quốc mở ra thị trường 38 tỷ USD
ICTnews - Trung Quốc đang thực hiện cải cách Chính phủ điện tử, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn, đồng...
Phát triển dịch vụ chữ ký số phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử
ICTnews - Một mục tiêu của hội nghị “Tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xã hội...
Xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam: Đã bước đầu gỡ được những “điểm nghẽn” lớn
ICTnews - Theo đánh giá của các chuyên gia, chặng đường gần 2 năm qua đã ghi dấu bước chuyển lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, với việc nhiều...
Chuyển vai điều hành sang Bộ TT&TT, chuyên gia kỳ vọng việc xây dựng Chính phủ điện tử sẽ tăng tốc
ICTnews - Nhận định việc chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT là cuộc tiếp sức phù hợp, chuyên gia...
Yêu cầu Bộ TT&TT lược bỏ nội dung quá chi tiết trong Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
ICTnews - Trong ý kiến về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ TT&TT xem xét lược bỏ...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang