Xã hội @

Lời nhắn nhủ xúc động của cô giáo gửi học trò trong đại dịch Covid-19
Những ngày học trò tạm nghỉ không đến trường do dịch Covid-19 đã để lại “khoảng trống”, sự lo lắng và nhớ mong trong mỗi thầy cô giáo. Với các thầy cô giáo tiểu học thì “khoảng trống" đó dường như càng lớn hơn.
lên đầu trang