IP Botnet

Cập nhập tin tức IP Botnet

Giảm gần 1,1 triệu địa chỉ IP Việt Nam trong các mạng máy tính ma

Tính từ cuối năm ngoái đến hết tháng 2/2021, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma – PV) đã tiếp tục giảm hiện còn 917.492 địa chỉ.

Đang cập nhật dữ liệu !