iPhone moi

Cập nhập tin tức iPhone moi

Loạt ảnh iPhone7, iPhone 7 Plus xác nhận camera kép

Nguồn tin của nowhereelse.fr, trang luôn có những hình ảnh rò rỉ về iPhone mới chính xác tiếp tục cung cấp các hình ảnh về 2 chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Đang cập nhật dữ liệu !