iPhone nắp gập

Cập nhập tin tức iPhone nắp gập

Apple đang chuẩn bị cho iPhone nắp gập

Có thể Apple đang muốn quay về thời kì hoàng kim của điện thoại vỏ sò với mẫu iPhone gập.

Đang cập nhật dữ liệu !