iPhone X nhái

Cập nhập tin tức iPhone X nhái

Đây là "đứa con thất lạc" của iPhone X ở Trung Quốc

Mặc dù mang tiếng là do Táo Mỹ sản xuất nhưng dường như chiếc iPhone nghìn đô này có rất nhiều anh em, họ hàng ở Trung Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !