J. Allen Brack

Cập nhập tin tức J. Allen Brack

Blizzard bước vào kỷ nguyên mới

(GameSao.vn) – Chủ tịch Mike Morhaime đã từ chức.

Đang cập nhật dữ liệu !