KardiaChain

Cập nhập tin tức KardiaChain

ZorbaX và KardiaChain phát hành tác phẩm nghệ thuật NFT

2.500 tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ nổi tiếng thiết kế sẽ được ZorbaX và KardiaChain phát hành NFT trên nền tảng Blockchain.

Đang cập nhật dữ liệu !