Kha Ngan

Cập nhập tin tức Kha Ngan

MCCorp tìm kiếm đại sứ hình tượng “Game of Thrones”

MCCorp đang tổ chức tìm kiếm đại sứ cho thương hiệu Game of Thrones. Liệu ai sẽ trở thành gương mặt cá tính đại diện cho sản phẩm “triệu đô” của NPH MCCorp?

Đang cập nhật dữ liệu !