khách sạn Aurora Station

Cập nhập tin tức khách sạn Aurora Station

Khách sạn đầu tiên ngoài Trái Đất nhận đặt chỗ giá 80.000 USD

Chi phí cho một chuyến nghỉ dưỡng ở khách sạn Aurora Station trong 12 ngày là 9,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !