khó khăn thời đại dịch

Cập nhập tin tức khó khăn thời đại dịch

Startup tìm sự giúp đỡ ở đâu trước những khó khăn thời đại dịch?

Covid-19 tạo ra thách thức nhưng cũng mang đến những cơ hội cho startup nếu họ giải quyết đúng những “nỗi đau” của xã hội với công nghệ phù hợp nhất. 

Đang cập nhật dữ liệu !