Khởi nghiệp

Chuyện của Tanca.io và tham vọng thay đổi cách thức quản lý nhân sự
ICTnews - Hơn 10,000 nhân viên chấm công qua điện thoại, số hóa đến 70% giấy tờ trong doanh nghiệp, giảm 80% khối lượng công việc của nhân sự, Tanca.io-phần mềm nhân sự trực tuyến đang hướng đến tạo ra cách thức quản lý  mới cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam.
lên đầu trang