khu công nghệ cao

Cập nhập tin tức khu công nghệ cao

TP.HCM tạm ngưng hoạt động 16 doanh nghiệp ở Khu công nghệ cao

Các doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch của TP.HCM ở Khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức) đã bị tạm dừng hoạt động.  

Đang cập nhật dữ liệu !