kiểm duyệt thông tin

Cập nhập tin tức kiểm duyệt thông tin

Ấn Độ muốn kiểm duyệt nội dung "bất hợp pháp" trên mạng xã hội

Trước những tác động tiêu cực rất lớn đến từ tin tức giả và thông tin sai lệch trên Facebook, Whatsapp - Ấn Độ đang soạn thảo các quy tắc để giám sát mạng xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !