kiếm lời

Cập nhập tin tức kiếm lời

[Hình ảnh] Xếp hàng đi mua iPhone 6: khi mua đồ Apple không phải vì niềm vui

Thật tiếc là việc xếp hàng này ngày càng mất đi ý nghĩa thật sự của nó khi có quá nhiều người đứng cả ngày chỉ với mong muốn mua đi bán lại kiếm lời. Tất nhiên là việc xếp hàng mua là việc riêng của mỗi người và không ai có quyền phán xét, nhưng sẽ tốt hơn nếu sự kiện này còn vui vẻ như ngày xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !