Kiem the 2

Cập nhập tin tức Kiem the 2

Kiếm Thế 2 đang được nhiều công ty game Việt Nam chú ý

Theo thông tin ghi nhận thì Kiếm Hiệp Thế Giới 2 tức Kiếm Thế 2 (theo tên Việt hóa mà VNG đã gán cho Kiếm Hiệp Thế Giới 1 khi về nước) đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều NPH Game tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !