Kiếm Trời

Cập nhập tin tức Kiếm Trời

Kiếm Trời - Xuất hiện series truyện tranh thuần Việt mới

Mới đây, cộng đồng yêu truyện tranh Việt Nam đang rất xôn xao về một dự án truyện tranb lịch sử mang tên Kiếm Trời của Comanic, hiện truyện đang mở cho bạn đọc xem thử 20 trang đầu của tập 1.

Đang cập nhật dữ liệu !