kiện Apple

Cập nhập tin tức kiện Apple

Apple bị kiện

Apple đối mặt vụ kiện tập thể tại California sau khi bị vạch trần hành động thu thập thông tin người dùng iPhone, kể cả khi tính năng theo dõi dữ liệu được tắt.

Đang cập nhật dữ liệu !