Kinect

Cập nhập tin tức Kinect

Kinect vẫn chưa bị khai tử, mà sẽ trở thành một phần của dự án Azure

Microsoft muốn tận dụng sức mạnh mà Camera của Kinect có sẵn, và áp dụng chúng cho các dự án của các nhà phát triển dựa trên nền tảng của Microsoft Azure.

Đang cập nhật dữ liệu !