King of SEA 2016

Cập nhập tin tức King of SEA 2016

GPL Mùa Xuân 2016 vẫn sẽ được VED tổ chức

Thì ra, chúng ta vẫn sẽ có giải đấu GPL Mùa Xuân 2016 chứ không phải là không. Nhưng, quy mô của nó sẽ giảm từ 16 đội (như ở GPL Mùa Hè 2015) xuống còn có 6 đội mà thôi.

Đang cập nhật dữ liệu !