kinh doanh vận tải

Cập nhập tin tức kinh doanh vận tải

Xe kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình mới được cấp phù hiệu

Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2023, các xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu, biển hiệu để hoạt động.

Đang cập nhật dữ liệu !