Hồ sơ

Giấy phép cho SpaceX phóng hàng trăm vệ tinh internet đã vi phạm pháp luật?
Và các nhà thiên văn học có thể kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) vì đã bật đèn xanh cho dự án Starlink của SpaceX.
lên đầu trang