kính

Cập nhập tin tức kính

Facebook và Oculus VR lên kế hoạch làm game MMO một tỷ người chơi

Ý tưởng có phần viễn vông nhưng rất có thể thành sự thật sau khi người khổng lồ Facebook mua lại công ty chủ quản của thiết bị thực tế ảo Oculus Rift.

Đang cập nhật dữ liệu !