kính thực tế ảo Oculus

Cập nhập tin tức kính thực tế ảo Oculus

Facebook Horizon: Thiên đường hay nhà tù số?

Tham vọng đưa hàng tỷ người dùng vào thế giới thực tế ảo của Facebook đang hình thành từng ngày với viễn cảnh về một thế giới số hiển hiện trước mắt chúng ta.

Đang cập nhật dữ liệu !