Kōkaku Kidōtai

Cập nhập tin tức Kōkaku Kidōtai

Ghost in the Shell Online ấn định ngày Alpha Test

(GameSao) - Ghost in the Shell Online sẽ tiến hành Alpha Test ngay đầu tháng 4 này.

Đang cập nhật dữ liệu !