kỹ năng mềm

Cập nhập tin tức kỹ năng mềm

Lý do dân Singapore đổ xô học thêm kỹ năng mềm

Từ giáo dục cho đến kinh doanh, đại dịch Covid-19 đã tác động nhất định đến toàn bộ lực lượng lao động. Điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về công việc trong tương lai và các kỹ năng mềm cần thiết để đảm bảo chúng.

Chữa FA cho game thủ bằng... kính thực tế ảo

Ứng dụng mô phỏng thực tế ảo này sẽ đặt bạn vào một căn phòng hội nghị ảo.

Đang cập nhật dữ liệu !