ký số từ xa

Cập nhập tin tức ký số từ xa

VNPT tiên phong cung cấp dịch vụ ký số từ xa VNPT SmartCA

VNPT là đơn vị duy nhất được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Chứng thư số ROOTCA tại https://rootca.gov.vn/ để có đủ tất cả các điều kiện pháp lý chính thức cung cấp dịch vụ ký số từ xa (Remote Signing) cho khách hàng từ ngày 24/11/2021.

 

Đang cập nhật dữ liệu !