lakeland

Cập nhập tin tức lakeland

Mỹ: "Nuôi báo cô" 80 con thiên nga với chi phí chăm sóc 10.000 USD/năm, công viên bán thiên nga với giá 400 USD/con

Chính quyền địa phương sẽ không tiến hành điều tra người mua, nhưng vẫn hứa hẹn sẽ cố gắng tìm hiểu thiên nga được bán với mục đích gì.

Đang cập nhật dữ liệu !