lan đột biến

Cập nhập tin tức lan đột biến

Cơn sốt đầu tư "lan điện tử" trị giá nghìn USD trên mạng

Những cây lan đột biến như Phú Thọ, HO được mã hóa thành tài sản NFT để giao dịch với giá hàng chục, hàng nghìn USD, song người mua sẽ chỉ sở hữu lan dạng kỹ thuật số.

Đang cập nhật dữ liệu !