lập trình ứng dụng

Cập nhập tin tức lập trình ứng dụng

Apple trả 320 tỷ USD cho các nhà lập trình ứng dụng

Tính từ năm 2008 đến nay, Apple đã trả tổng cộng 320 tỷ USD cho các nhà phát triển ứng dụng, tăng hơn 60 tỷ USD so với năm 2021.

Đang cập nhật dữ liệu !