lây nhiễm

Cập nhập tin tức lây nhiễm

Virus đáng sợ như trong series phim Hành tinh Khỉ được xây dựng dựa trên khoa học thực tế như thế nào?

Sự thật khoa học thường bớt đáng sợ hơn những cảnh tượng trong phim giả tưởng, nhưng vẫn có % nào đó nó sẽ xảy ra ...

Đang cập nhật dữ liệu !