Lê Phụng Computer

Cập nhập tin tức Lê Phụng Computer

Các yếu tố chính tạo nên sự thành công của một quán net game

Theo đại diện Game One, dựa trên khảo sát thị trường thì có 4 yếu tố chính giúp một quán game thành công.

Đang cập nhật dữ liệu !