Leagend of the Poro King; Portal Party

Cập nhập tin tức Leagend of the Poro King; Portal Party

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 7.5

(GameSao.vn) - Sự thay đổi lớn của Aatrox, Kiệt Sức và hàng loạt những Điểm Bổ Trợ Then Chốt...chính là điểm nhấn của bản cập nhật 7.5.

Đang cập nhật dữ liệu !