Legendary Digital Media

Cập nhập tin tức Legendary Digital Media

Dead Rising Movie có đạo diễn chính thức.

Phim sẽ không được công chiếu tại các rạp mà chỉ được phát hành thông qua hình thức tải phim theo yêu cầu và qua DVD/Blu-ray.

Đang cập nhật dữ liệu !